Algemene voorwaarden Belisol Make-over

1) De promotor is: Belisol Nederland, gevestigd aan de Dillenburgstraat 11, 5215 AM Eindhoven, Nederland.

2) De competitie staat open voor inwoners van Nederland en niet-werknemers van Belisol die betrokken zijn bij de organisatie en/of beoordeling van de competitie.

3) Er is geen inschrijfgeld en geen aankoop nodig om deel te nemen aan deze wedstrijd.

4) Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geeft de deelnemer aan dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

5) De sluitingsdatum voor deelname is 16 juni 2023 om 23.59 uur. Na deze datum / tijd zijn geen verdere deelnames meer toegestaan.

6) Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor niet-ontvangst, om welke reden dan ook.

7) De promotor behoudt zich het recht voor om de situatie te annuleren en / of te wijzigen in het geval van een catastrofe, oorlog, burgerlijke of militaire verstoring, daad van God of enige feitelijke of verwachte schending van de wet en enige andere gebeurtenis buiten de macht van de promotor. Eventuele wijzigingen aan de wedstrijd worden door de promotor zo mogelijk meegedeeld.

8) De promotor is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige prijsdetails voor een deelnemer aan een derde partij in verband met deze wedstrijd.

9) De prijs is als volgt: De persoon die verantwoordelijk is voor het geselecteerde verhaal van de jury zal bij aanschaf van kozijnen en/of deuren bij Belisol levenslange garantie krijgen op de Belisol producten. Deze moeten aangeschaft zijn of worden tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2024.

De persoon die genomineerd is door de persoon met het winnende verhaal zal voor maximaal €10.000 incl.btw consumentenwaarde producten van Belisol ontvangen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om een andere prijs of een gelijkwaardige waarde te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving.

10) Winnaars worden gekozen op basis van de beslissing van vijf juryleden die de inzendingen bekijken en selecteren het verhaal dat de jury het meeste raakt, inspireert of verrast.


11) De winnaar wordt binnen 14 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gesteld. Als deze persoon niet binnen 14 dagen na kennisgeving contact met ons kunt opnemen voor de prijs, behouden wij ons het recht voor om de prijs in te trekken.

12) De promotor zal de winnaar op de hoogte brengen wanneer en waar de prijs kan worden verzameld / wordt afgeleverd.

143 De beslissing van de promotor met betrekking tot alle zaken met de wedstrijd is definitief en er zal geen correspondentie worden gemaakt.

14) Door deel te nemen aan deze wedstrijd, geeft een deelnemer aan dat hij / zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

15) Op de competitie en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en voor eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nederland bevoegd.

16) De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn / haar naam en imago in publiciteitsmateriaal, evenals hun deelname. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan iemand voorafgaand aan de voorafgaande toestemming van de deelnemer.

17) Toegang tot de wedstrijd wordt beschouwd als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

18) Er kan slechts één keer worden deelgenomen per persoon.

19) Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of in verband gebracht met, Facebook, Twitter of een ander sociaal netwerk. U verstrekt uw informatie aan Belisol Nederland en niet aan een andere partij.