Cookie policy

Algemeen

Deze cookie policy ("Cookie Policy") regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën als onderdeel van uw gebruik van onze website (de "Website") en de bijbehorende diensten (hierna samen aangeduid als "Diensten").

Deze verwerking wordt uitgevoerd door BELISOL BELGIUM NV als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te LUIKERSTEENWEG 254 - 3500 HASSELT ("wij”, “ons"), geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE0474519644 in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens.

Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u meer wilt weten, lees dan onze Privacy Policy.

Door gebruik te blijven maken van onze Website en/of Diensten of door op "OK" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, erkent u dat u deze Cookie Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u ermee instemt zonder voorbehoud.

Wij behouden ons het recht voor deze Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te vervangen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of Diensten.

Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar info@belisol.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard.

Welke cookies & waarom

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën omvatten onder meer: 

__cf_bm

Essentiële cookie: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten over het gebruik van hun website te kunnen maken.
Vervalt na één dag

test_cookie

Essentiële cookie: Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
Vervalt na één dag

font_css_cache

Functionele cookie: om het lettertype van de website in te laden
Doorlopend

font_css_cache_file

Functionele cookie: om het lettertype van de website in te laden
Doorlopend

__hssc

Performance cookie: Geeft aan of de cookiegegevens moeten worden bijgewerkt in de browse-server van de bezoeker.
Vervalt na één dag

__hssrc

Performance cookie: Wordt gebruikt om het browser van de bezoeker te herkennen bij het opnieuw betreden van de website.
Vervalt na één sessie

__hstc

Performance cookie: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens verkrijgen over het gedrag van bezoekers voor statistische doeleinden.
Vervalt na 179 dagen

_ga

Performance cookie: unieke ID aanmaken om statistische data over websitebezoeken bij te houden in Google Analytics. (Privacy policy van Google)
Vervalt na 2 jaar

_ga_#

Performance cookie: gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data van het eerste en meest recente bezoek (Privacy policy van Google)
Vervalt na 2 jaar

Hubspotutk

Performance cookie: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website gegevens verkrijgen over het gedrag van bezoekers voor statistische doeleinden.
Vervalt na 179 dagen

__mpq_#_#

Marketing cookie: Verzamelt gegevens over gebruikersgedrag en interactie om de website te optimaliseren en advertenties op de website relevanter te maken.
Vervalt nooit

optimizelyBuckets

Performance cookie: om statistische gegevens te verzamelen via A/B testing om de website te verbeteren.
Vervalt na 10 jaar

optimizelyEndUserId

Performance cookie: om statistische gegevens te verzamelen van de resultaten van de A/B tests.
Vervalt na 10 jaar

optimizelyPendingLogEvents

Performance cookie: om statistische gegevens te verzamelen over de actie die een bezoeker neemt.
Vervalt na elke sessie

optimizelySegments

Performance cookie: om te bepalen in welke conditie van de A/B test een bezoeker terecht komt.
Vervalt na 10 jaar

optimizely_data$$first_session

Marketing cookie: gebruikt voor persoonlijke marketing
Vervalt na elke sessie

_fbp

Marketing cookie: wordt gebruikt om een ​​reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders door Facebook.
Vervalt na 3 maanden

__ptq.gif

Marketing cookie: Stuurt gegevens naar het marketingplatform Hubspot over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Volgt de bezoeker over apparaten en verkoopkanalen
Vervalt na één sessie

_gcl_au

Marketing cookie: Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun diensten gebruiken.
Vervalt na 3 maanden

IDE doubleclick.net

Marketing cookie: Gebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de gebruiker van de website na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder te registreren en te rapporteren met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte advertenties aan de gebruiker voor te stellen.
Vervalt na één jaar

ads/ga-audiences

Marketing cookie: gebruikt door Google AdWords om gebruikers te contacteren die waarschijnlijk klanten zullen worden in de toekomst (Privacy policy van Google)
Vervalt na elke sessie

MUID

Marketing cookie: om gebruikersregistratie mogelijk te maken door de ID over verschillende Microsoft domeinen heen te synchroniseren.
vervalt na 1 jaar

mixpanel_session

Marketing cookie: om statistische informatie over bezoekersgedrag en interessescores bij te houden voor persoonlijke marketing.
Vervalt na elke sessie

mp_belisol

Marketing cookie: om statistische informatie over bezoekersgedrag en interessescores bij te houden voor persoonlijke marketing.
Vervalt na 1 jaar

_uetsid

Marketing cookie: voor persoonlijke marketing via Bing ads
Vervalt na elke sessie

Marketing cookie: Verzamelt gegevens over het gedrag van bezoekers van meerdere websites, om relevantere advertenties te kunnen presenteren. Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat dezelfde advertentie wordt getoond beperken.
Vervalt na één dag

Marketing cookie: Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
Vervalt nooit

_uetsid_exp

Marketing cookie: Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.
Vervalt nooit

_uetvid

Marketing cookie: Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.
Vervalt nooit

_uetvid_exp
Marketing cookie: Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.
Vervalt nooit

pagead/1p-user-list/#

Marketing cookie: Houdt bij of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van reclame-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingsvergoedingen tussen websites.
Vervalt na één sessie

homeUrl

Marketing cookie: persoonlijke marketing rond Belisol Friends
Vervalt na 1 jaar


Cookies aanpassen via de browser

U kunt voorkomen dat cookies worden geplaatst of reeds geplaatste cookies verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van deze instellingen kunt u vinden op de website van de browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de Website ertoe kan leiden dat sommige of alle functies van de Website niet naar behoren werken.

Met wie wij gegevens delen

Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.

Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

Hoe wij gegevens verwerken

Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookie Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen. De geanonimiseerde gegevens die we verwerken via Google Analytics worden oneindig bijgehouden om inzicht te verkrijgen in de prestaties van de website teneinde deze te verbeteren.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 2. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 3. U heeft het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van gegevens in te trekken, maar deze intrekking heeft geen invloed op de gegevens die we al hebben verzameld via cookies of soortgelijke technologieën op basis van uw voorafgaande toestemming. Als u niet langer wilt dat wij gegevens verzamelen via cookies of soortgelijke technologieën, kunt u uw browserinstellingen te allen tijde wijzigen of cookies verwijderen.
 4. Indien de beoogde verwerking als direct marketing wordt gekwalificeerd, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen deze verwerking.
 5. U hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Cookie Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 6. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien
  1. u de juistheid van die gegevens betwist,
  2. de verwerking onwettig is of
  3. de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 7. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.
 8. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@belisol.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 9. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@belisol.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.privacycommission.be.