Geen geluidshinder. Kan tegen een stoot

Van Royen Gunther