Hele goede isolatie van geluid en temperatuur

Bruynen Tom