Premies 2017

Premies voor beglazing en ramen wijzigen in 2017

Sta je op het punt om te verbouwen of te renoveren? Dan kijk je best even wat er in 2017 verandert op vlak van premies en wetgeving. Tegen 2020 is dubbel glas bijvoorbeeld verplicht. Welke premies verdwijnen, zijn nieuw of veranderen? We zetten het op een rij.

1. Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas

Als je hoogrendementsbeglazing in je bestaande woning laat zetten, kan je een netbeheerderspremie krijgen. Vanaf 1 januari 2017 bedraagt deze premie 10 euro per m² bij U-waarde van max 1,1 W/m²K.

Voor investeringen die nog voor 31 december 2016 gefactureerd zullen worden, gelden volgende premiebijdragen:

 • 12 euro/m² voor de vervanging van enkele beglazing door 1,1 glas
 • 15 euro/m² voor de vervanging van enkele of dubbele beglazing door 0,8 glas of beter

2. Combinatiepremie ramen en muren

De combipremie die je kan krijgen voor hoogrendementsglas en muurisolatie (spouw of via buitenzijde) verdwijnt begin 2017, tenzij de eerste investering al in 2016 werd uitgevoerd en indien de eindfactuur van de tweede investering van 2017 dateert. In dat geval blijven de premievoorwaarden van 2016 ook van toepassing op de investering van 2017.

3. Totaalrenovatiebonus

De netbeheerders Infrax en Eandis belonen energiebesparende investeringen met de totaalrenovatiebonus. Als je in drie of meer energiebesparende maatregelen investeert, kan je rekenen op een bedrag van 1.250 euro. Bij elke extra investering erbij krijg je 500 euro extra per investering. Het maximumbedrag voor 7 energiebesparende investeringen bedraagt zo 4.750 euro.

Eén van die maatregelen kan het vervangen van beglazing of ramen zijn. De voorwaarden:

 • De glasoppervlakte moet minimaal 5 m² zijn én alle beglazing in de woning moet een U-waarde hebben van maximaal 1,1 W/m²K.
 • De eindfactuur van de eerste investering moet de datum hebben van ten vroegste 1 januari 2017.
 • De andere twee investeringen moeten binnen de vijf jaar gedaan zijn.
 • Het schrijnwerk of beglazing moeten door een aannemer worden geplaatst.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen sinds 2014 samen één dossier indienen voor de private delen van het gebouw.

4. Burenpremie

Vanaf 1 januari 2017 voorzien Infrax en Eandis ook de burenpremie. Als minstens 10 woningen in een straat, wijk of gemeente samen met een projectbegeleider een energierenovatie aangaan, dan wordt de projectbegeleider voor elke woning maximaal 400 euro vergoed voor de ondersteuning. Daarbij kunnen alle gemaakte kosten in rekening gebracht worden: van het opvragen van offerters tot de kwaliteitscontrole.

De projectbegeleider neemt heel wat taken van je over en maakt het je makkelijker. Zo heb je namelijk meer zekerheid over een vlotte afhandeling van de renovatiewerken, een lagere investeringskost en wordt er gekeken naar het totaalplaatje van je woning. En tegelijkertijd leer je je buren beter kennen!

5. Renovatiepremie

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid blijft in zijn hervormde versie verder bestaan. Eigenaars van een woning van 30 jaar oud kunnen zo’n premie aanvragen.

Het maximale bedrag van de premie voor maximaal twee aanvragen samen is 10.000 euro. Je kan de premie in één keer aanvragen voor alle werken of spreiden over twee aanvragen. De voorwaarden:

 • Je bent eigenaar van de woning.
 • Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden.
 • De isolatiewaarde van de nieuwe beglazing bedraagt max. 1,1 W/m²K.
 • Het schrijnwerk moet voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit, van kracht sinds 1 juli 2016.
 • Je vraagt de premie aan na voltooiing en facturatie van de werken.

In de voorbije tien jaar al een renovatiepremie gekregen? Dan kan je geen nieuwe premie aanvragen. Wanneer je een verbeteringspremie kreeg, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie voor werken uit dezelfde categorie.

6. Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie voor vervanging van bestaande ramen of buitendeuren door hoogrendementsbeglazing (Ug max. 1,1 W/m²K) heeft een maximum van 1.250 euro. Nieuwe rolluiken krijgen ook een subsidie alleen als de ramen worden vervangen.

Binnen een periode van tien jaar kan je voor een woning maximaal drie keer een verbeteringspremie aanvragen. Twee keer een aanvraag indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel, kan niet.

7. Nieuwbouwpremie

De E-peilpremie voor de energiezuinige nieuwbouw wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2017.

De korting op onroerende voorheffing gedurende vijf jaar bij bouwaanvragen blijft wel:

 • 50% korting bij E-peil tot E30
 • 100% korting bij E-peil tot E20

8. Lokale en provinciale premies

Provinciale en lokale premies kunnen erg verschillen. Hiervoor gebruik je best de Premiezoeker van de Vlaamse overheid.

9. Premies in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levert deze twee premies af:

1. 10 euro/m², 15 euro/m² of 20 euro/m²: de energiepremie is afhankelijk van je gezinsinkomen. De voorwaarden:

 • Bij vervanging beglazing én raam of voorzetten van nieuw raamgeheel: Ug max. beglazing ≤ 1.1 W/m²K of Umax van het geheel (raam + glas + afstandhouder) ≤ 1,8 W/m²K
 • Bij vervanging van alleen de beglazing: Umax beglazing ≤ 1,2 W/m²K
 • De aanvraag moet na de werken worden ingediend, binnen de 4 maanden na de datum van de saldofactuur
 • Een aanvraag indienen waarvan het premiebedrag minstens 50 euro bedraagt

2. Een premie voor renovatie van woonmilieu: het bedrag is afhankelijk van je woonplaats en inkomen.

Bereken je premies

Er staan heel wat veranderingen op de planning. Wil je nog van de huidige premies genieten? Contacteer dan snel je Belisol-adviseur.

Belisol magazine

Blijf op de hoogte van onze nieuwigheden en laat ons u inspireren

Gratis magazine

Onze showrooms

Belisol heeft meer dan 40 showrooms met lokale experts in heel België.

 • Onze ramen en deuren passen bij uw smaak, woning en budget
 • Elke bestelling verloopt professioneel en punctueel
 • We plaatsen vakkundig en werken af met liefde
 • Kwaliteitscontrole en 10 jaar garantie zijn altijd inbegrepen