Premies voor ramen en beglazing wijzigen in 2019

Sta je op het punt om te verbouwen of te renoveren? Dan kijk je best even wat er in 2019 verandert op vlak van premies en wetgeving. Tegen 2020 is dubbel glas bijvoorbeeld verplicht. Welke premies verdwijnen, zijn nieuw of veranderen? We zetten het op een rij.

Welke subsidies en premies er in aanmerking komen voor jouw bouwproject? Ontdek het in drie eenvoudige stappen met onze online subsidietool .

In het kort:

 • De Verbeteringspremie en de Renovatiepremie worden vereenvoudigd tot één overkoepelende premie;
 • De woning moet 30 jaar of ouder zijn;
 • De vernieuwde Renovatiepremie is vanaf 2019 gekoppeld aan een gezin en niet meer aan de woning;
 • De premie-aanvraag kan gespreid worden over 4 fasen en de facturen mogen twee jaar oud zijn;
 • De ‘bijwoner’ hoeft vanaf 2019 niet meer op de premie-aanvraag te staan;
 • De Ug-waarde van de beglazing mag maximum 1.0 W/m²K zijn (voorheen 1.1 W/m²K).

1. Premie van de netbeheerder voor hoogrendementsglas

Als je hoogrendementsbeglazing in je bestaande woning laat zetten, kan je een netbeheerderspremie krijgen. Sinds 1 januari 2017 bedraagt deze premie 10 euro per m² bij Uw-waarde van max 1,0 W/m²K.

2. Totaalrenovatiebonus

De netbeheerders Infrax en Eandis belonen energiebesparende investeringen met de totaalrenovatiebonus. Als je voor een eengezinswoning in drie of meer energiebesparende maatregelen investeert, kan je rekenen op een bedrag van 1.250 euro. Bij de derde investering krijg je 500 euro extra en vanaf de vierde investering mag je rekenen op 1000 euro extra per investering. Het maximumbedrag voor 7 energiebesparende investeringen bedraagt zo 4.750 euro. Voor energiebesparende maatregelen in een appartement krijg je de helft van deze bedragen.

Eén van die maatregelen kan het vervangen van beglazing of ramen zijn. De voorwaarden:

 • De glasoppervlakte moet minimaal 5 m² zijn én alle beglazing in de woning moet een Uw-waarde hebben van maximaal 1,0 W/m²K.
 • De eindfactuur van de eerste investering moet de datum hebben van ten vroegste 1 januari 2017.
 • De andere twee investeringen moeten binnen de vijf jaar gedaan zijn.
 • Het schrijnwerk of beglazing moeten door een aannemer worden geplaatst.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen sinds 2014 samen één dossier indienen voor de private delen van het gebouw.

3. Renovatie- en verbeteringspremie

Vanaf 1 januari 2019 is de Vlaamse Renovatiepremie vereenvoudigd: de Verbeterings- en Renovatiepremie werden geïntegreerd tot één overkoepelende Renovatiepremie. De aanpassingspremie, die specifiek op de doelgroep van ouderen gericht is, blijft voorlopig wel afzonderlijk bestaan.

Eigenaars van een woning van 30 jaar oud kunnen zo’n vernieuwde Renovatiepremie aanvragen. De premie kan voor vier soorten renovatie worden aangevraagd: dakwerken, buitenschrijnwerk, bouwschil en technische installaties. Vanaf 2019 kan de premie-aanvraag gespreid worden over 4 fasen en mogen de facturen twee jaar oud zijn.

Voorwaarden:

 • Je bent eigenaar van de woning.
 • Je voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Voor aanvragen in 2019 wordt er gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van het tweede jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.
 • De isolatiewaarde van de nieuwe beglazing bedraagt max. 1,0 W/m2K.
 • Het schrijnwerk moet voldoen aan de ventilatievoorzieningen van het Energiebesluit, van kracht sinds 1 juli 2016.
 • Je vraagt de premie aan na voltooiing en facturatie van de werken.

De premie-aanvraag zal vanaf 2019 aan het gezin gekoppeld worden. Dat betekent dat het gezin wel nog recht heeft op een premie, ook al heeft een ander gezin de woning voordien laten renoveren, gebruikmakende van de Renovatiepremie.

Daarnaast moet de ‘bijwoner’ vanaf 2019 ook niet meer op de premie-aanvraag staan. Dit houdt in dat de medebewoner vanaf 2019 wel nog recht heeft op een Renovatiepremie als die zelf een woning koopt. Deze regeling zorgt ervoor dat alleenstaande ouders minder moeilijkheden zullen hebben met het aanvragen van een Renovatiepremie.

Hoeveel mag u verdienen?

Als bewoner mag uw inkomen van 2 jaar geleden niet hoger zijn dan:

 • 42.890 euro voor een alleenstaande.
 • 61.270 euro voor een alleenstaande met een persoon ten laste (vanaf de tweede persoon ten laste te verhogen met 3.440 euro per extra persoon).
 • 59.200 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden (te verhogen met 3.320 euro per persoon ten laste).

De inkomens van alle meerderjarige bewoners tellen mee, behalve dat van meerderjarige (klein)kinderen of (groot)ouders die geen zakelijk recht hebben op de woning. Van inwonende meerderjarige kinderen of ouders die wel een zakelijk recht hebben op de woning, telt het inkomen dus ook mee.

Personen ten laste zijn:

 • kinderen jonger dan 18 jaar;
 • kinderen van 18 jaar of ouder voor wie u kinderbijslag of wezentoelage ontvangt;
 • een inwonende ernstig gehandicapte (66 % of meer), met een geldig attest van handicap.

De lijst van de geldige attesten kunt u krijgen bij Wonen-Vlaanderen.

Let op: de inkomensvoorwaarde geldt niet als u uw woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20% of 30% van de aanvaarde kostprijs van de werken (exclusief btw), met een aantal beperkingen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro.

De 30%-berekening geldt voor:

 • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan 29.600 euro (te verhogen met 1.540 euro per persoon ten laste). In dit geval geldt er ook meer flexibiliteit: alles kan ineens worden aangevraagd of verspreid worden over een langere tijd;
 • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor alle anderen is er een tegemoetkoming van 20%.

De tegemoetkoming wordt afgerond op het hoger tiental en bedraagt maximaal:

 • 3.333 euro per categorie van werken als het percentage van 30 % van toepassing;
 • 2.500 euro per categorie bij het percentage van 20 %.

De maximale premie voor de twee aanvragen samen bedraagt 10.000 euro.

De Renovatiepremie voor 1 januari 2019 blijft verder gelden voor de aanvragers die reeds een eerste aanvraag hebben gedaan en er binnen de twee jaar nog een tweede wensen te doen. Vanaf 1 juli 2019 wordt deze premie opgeheven en kan enkel nog de vernieuwde Renovatiepremie worden aangevraagd. Over dit besluit wordt advies ingewonnen bij de Vlaamse Woonraad en de Raad van State.

4. Nieuwbouwpremie

De E-peilpremie voor de energiezuinige nieuwbouw wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2017. De korting op onroerende voorheffing gedurende vijf jaar bij bouwaanvragen blijft wel van toepassing:

 • 50% korting bij E-peil tot E30
 • 100% korting bij E-peil tot E20

5. Lokale en provinciale premies

Provinciale en lokale premies kunnen erg verschillen. Hiervoor gebruik je best de Premiezoeker van de Vlaamse overheid.

6. Aanvraag premieattesten

Als bouwheer ben je zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van premies.

Premieattesten via Belisol

Naast je offerte (en overeenkomst), kan je bij Belisol ook terecht voor het premieattest voor netbeheerders Infrax en Eandis. Het EPB-attest kan je aanvragen bij je Belisol-adviseur.

Overige attesten

Voor andere premies, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Renovatiepremie, heb je enkel je offerte en je factuur nodig. Hulp nodig bij het invullen? Het stad-of gemeentehuis van jouw buurt helpt je graag verder.

Welke subsidies en premies er in aanmerking komen voor jouw bouwproject? Ontdek het in drie eenvoudige stappen met onze online subsidietool.

UPDATE 28/11/2018

Belisol magazine

Blijf op de hoogte van onze nieuwigheden en laat ons u inspireren

Gratis magazine

Onze showrooms

Belisol heeft meer dan 40 showrooms met lokale experts in heel België.

 • Onze ramen en deuren passen bij uw smaak, woning en budget
 • Elke bestelling verloopt professioneel en punctueel
 • We plaatsen vakkundig en werken af met liefde
 • Kwaliteitscontrole en 10 jaar garantie zijn altijd inbegrepen